Hulp aan RoemeniŽ
Lexmond & Hei- en Boeicop
Hudesti (prov. Botosani)

Lexmond & Hei- en Boeicop                                                                                                                            

Lexmond & Hei- en Boeicop                                                                                                                            laatste update 15-06-2015

Lexmond

In 1999 is het project gestart. Het begon allemaal door de vele contacten die Anne en Tiny van Soest hadden opgedaan tijdens hun hulp aan Roemenië middels de stichting "Gezamenlijke diaconieën Giesenlanden" in Sibiu in midden Roemenië. Er werd aan hen gevraagd zich in te zetten voor een project in het noordoosten van Roemenië, in Hudesti. Een plattelands ziekenhuisje moest gerenoveerd worden.  Bovendien was er hulp nodig bij de exploitatie. Op overtuigende wijze wisten zij de plaatselijke kerken warm te maken en werd de Stichting opgericht. Er volgden vele transporten naar Hudesti, soms wel zes per jaar.

Onze voormalige medische post Bethesda

 

                                  

                                 

Hudesti

Ook in Roemenië werd een Stichting opgericht  "Prieteni ai Olandei" ofwel "Vrienden van Holland". Vanaf 2001 kregen we dankzij de lokale overheid, de beschikking over een mooi, oud buitenverblijf. Dit had tot 1975 dienst gedaan als ziekenhuisje. Daarna was het nog maar gedeeltelijk in gebruik als apotheek, tandarts- en dokterspraktijk. Het gebouw is mooi, maar ook oud. Er moest dus veel aan gebeuren. In 2001 zijn in de zomermaanden een twintigtal ouderen en jongeren in twee groepen naar Hudesti afgereisd. De houten vloeren werden gesloopt, betonnen vloeren gestort, sanitair aangebracht, een andere keuken geïnstalleerd, kortom een volledige renovatie! Later werd het afgemaakt door Roemeense bedrijven, die het tegelwerk deden en een nieuwe cv-installatie hebben aangelegd. In augustus 2003 was de opening.

Enige jaren functioneerde deze medische post met 18 bedden. De Roemeense overheid vond het ziekenhuis te klein voor subsidie. Het huis moest worden gesloten.

 

Thuiszorg is het nieuwe project. Hierna volgen enige impressies.

Voedsel en zorg

Situatie

* 15 bejaarden zijn in nood

Doel

*De kwaliteit van leveren verbeteren

De dagelijkse gang

 

Voedsel, huisbezoek, thuishulp door Lexmond en Roemenië samen georganiseerd

Hier wonen de cliënten